Podziękowanie za rok pracy formacyjnej

          27 czerwca 2015 r. małżeństwa z Sektora Kujawskiego zgromadziły się (tym razem w Izbicy), aby podziękować Bogu za rok pracy formacyjnej. Po zawiązaniu wspólnoty spotkaliśmy się w salce katechetycznej, aby przy kawie i herbacie wysłuchać słowa pary sektora – Ani i Tadzia Kostkowskich oraz podzielić się swoimi doświadczeniami. Powitaliśmy też Renatę i Tomka Matczaków, którzy od września przejmą posługę pary odpowiedzialnej sektora. Podczas Eucharystii, sprawowanej przez doradcę duchowego naszej ekipy – ks. Leonarda Fica, modliliśmy się za małżeństwa będące w Ruchu, ich rodziny oraz doradców duchowych. Kartę END przyjęła ekipa z Rdutowa.  Przy wspólnym posiłku mogliśmy cieszyć się swoją obecnością, dzielić się troskami i radościami. Obejrzeliśmy też prezentację poświęconą Izbicy, jej historii i współczesności, przygotowaną przez Krzysia z naszej ekipy. Spotkanie zakończyliśmy Koronką odmówioną pod figurką przy plebanii.