top of page
KRĄG BIBLIJNY

          Kolejną  wspólnotą działają w naszej parafii jest Kręg Biblijny utworzony przez Ks. Prałata Leonarda Fica w 2004 r. Jest to inicjatywa nowatorska i pożyteczna dla wiernych. Zrzesza osoby, które pragną zgłębiać swoją wiedzę na temat Biblii, wspólnie czytać i rozważać Słowo Boże. Celem naszych spotkań jest nie tylko poznawanie Biblii, ale uczynienie z niej Księgi, która jest światłem dla życia, aby się nawracać, czynić je lepszym, bardziej wartościowym.  W chwili obecnej na spotkania Kręgu przychodzi ponad dwadzieścia osób w różnym wieku. Wciąż przybywają inni, zainteresowani taką formą pogłębiania wiary i rozwoju duchowego. Doskonałą pomocą dla wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, jest kwartalnik „Krąg Biblijny”, czasopismo zainicjowane przez  Stowarzyszenie Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Zasadniczym jego celem jest „pogłębienie rozumienia objawienia Bożego zgodnie z nauką Kościoła oraz formacja do duchowości i kultury biblijnej”. Autorami poszczególnych artykułów są znani polscy bibliści. Na spotkaniach Kręgu korzystamy z tych zeszytów, są  one cenną pomocą w naszych rozważaniach.

          Razem z Ks. Proboszczem czytamy i rozważamy kolejne fragmenty Ewangelii, zgłębiamy jej przesłanie. Spotkania odbywają się raz w tygodniu – we wtorki. Lekturę Pisma Świętego poprzedza  uczestnictwo we Mszy Świętej oraz wspólna modlitwa brewiarzowa z „Liturgii Godzin”. Krąg Biblijny –  to spotkania z żywym Bogiem, który mówi przez słowa Ewangelii, to odnajdywanie Jego prawdy w naszym życiu. Wspólnotowe rozważanie Biblii na kręgu - to forma katechezy i formacji religijnej dorosłych, odpowiedź na nauczanie św. Jana Pawła II i jego następców, to radosne dzielenie się bogactwem zaczerpniętym ze Słowa Bożego. W książce Krąg Biblijny Roman Brandstaetter pisał i pouczał: „Będziesz Biblię nieustannie czytał… Nigdy się z nią nie rozstaniesz…A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi”.

bottom of page