KRĄG BIBLIJNY

          Kolejną  wspólnotą działają w naszej parafii jest Kręg Biblijny utworzony Ks. Prałata Leonarda Fica kilka lat temu-  w 2004 r. Jest to inicjatywa nowatorska i pożyteczna dla wiernych. Zrzesza osoby, które pragną zgłębiać swoją wiedzę na temat Biblii, wspólnie czytać i rozważać Słowo Boże. Celem  naszych spotkań jest nie tylko poznawanie Biblii, ale uczynienie z niej Księgi, która jest światłem dla życia, by się nawracać, czynić je lepszym, bardziej wartościowym.  W chwili obecnej na spotkania kręgu przychodzi ponad dwadzieścia osób w różnym wieku. Stale przybywają inni, zainteresowani taką formą pogłębiania wiary i rozwoju duchowego. Doskonałą pomocą dla wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, jest kwartalnik „ Krąg Biblijny”, czasopismo zainicjowane 8 lat temu przez  Stowarzyszenie Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Zasadniczym jego celem jest „ pogłębienie rozumienia objawienia Bożego zgodnie z nauką Kościoła oraz formacja do duchowości i kultury biblijnej”. Autorami poszczególnych artykułów są znani polscy bibliści. Na spotkaniach kręgu korzystamy z tych zeszytów, są  one cenną pomocą w naszych rozważaniach.

          Razem z Ks. Proboszczem czytamy i rozważamy kolejne fragmenty Ewangelii, zgłębiamy jej przesłanie. Spotkania odbywają się raz w tygodniu – we wtorki. Lekturę Pisma Świętego poprzedza  uczestnictwo we Mszy św. oraz wspólna modlitwa brewiarzowa z „Liturgii godzin”. Krąg Biblijny –  to spotkania z żywym Bogiem, który mówi przez słowa Ewangelii, to odnajdywanie Jego prawdy w naszym życiu.  Wspólnotowe rozważanie Biblii na kręgu- to forma katechezy i formacji religijnej dorosłych, odpowiedź na nauczanie Jana Pawła II i jego następców,  to radosne dzielenie się bogactwem zaczerpniętym ze Słowa Bożego. W książce Krąg biblijny Roman Brandstaetter pisał i pouczał:  „ – Będziesz Biblię nieustannie czytał-…Nigdy się z nią nie rozstaniesz…A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi.”

 

Członkowie Kręgu Biblijnego:

 1. Karolina Strumidłowska

 2. Urszula Przybyszewska

 3. Danuta Mroczkowska

 4. Barbara Kwiatkowska

 5. Piotr Olszewski

 6. Elżbieta Bujanowska

 7. Henryk Bujanowski

 8. Bożena Mójta

 9. Halina Tmczak

 10. Jan Jarmużewski

 11. Stanisław Jakszewski

 12. Teresa Nowicka

 13. Mirosława Strumidłowska

 14. Jadwiga Kędzierska

 15. Alicja Kuśmirek

 16. Karolina Kędzierska

 17. Barbara Degórska

 18. Iwona Panowicz

 19. Zofia Lewandowska

 20. Ryszard Lewandowski

 21. Jolanta Baszewska

 22. Helena Rosiak

 23. Dorota Lewandowska

 24. Mirosława Sieradzka

 25. Beata Kosman