top of page
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

          Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Mateusz” w Izbicy Kujawskiej została założona we wrześniu 2015 roku przez ks. Adama Grabowskiego – opiekuna ówczesnej grupy modlitewnej o nazwie „Nazaret”, która istniała w parafii od kilkunastu lat. Po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy (REO), przeprowadzonych w 2015 roku, grupa przekształciła się we wspólnotę charyzmatyczną. Liderką została Elżbieta Szparaga. Obecnym opiekunem jest ks. Paweł Piasecki. Wspólnota „Mateusz” liczy 20 osób. 

    

     A oto działania i aktywności podejmowane przez nas od powstania po dzień dzisiejszy:

 • spotykamy się zwykle w środy w salce katechetycznej lub w kościele;

 • prowadzimy pogotowie modlitewne;

 • prowadzimy adoracje Najświętszego Sakramentu dla całej parafii (obecnie co drugą niedzielę miesiąca w godzinie miłosierdzia);

 • organizowaliśmy w różnych punktach parafii (tzn. w mieście i wioskach) spotkania modlitewne w ramach „Iskry Miłosierdzia” i nabożeństw majowych;

 • włączamy się w prowadzenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Różańca i Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz w posługę podczas Mszy Świętych;

 • w latach 2016 - 2017 podejmowaliśmy patrole modlitewne ulicami miasta w intencji odnowy całej parafii;

 • nasza wspólnota wspierała finansowo rodzinę syryjską;

 • włączamy się w akcję „Dar serca” – przygotowanie paczek dla potrzebujących (zbiórkę środków, pakowanie i rozwożenie);

 • wspólnota regularnie przygotowuje ołtarze na procesje z racji Bożego Ciała i odpustu Matki Bożej Różańcowej oraz włącza się w przygotowanie Żłóbka i Grobu Pańskiego;

 • wspólnota brała udział w ewangelizacji Lichenia (12 sierpnia 2017 r.), gdzie naszym wkładem w głoszenie ze sceny była między innymi inscenizacja „Jezus i Samarytanka”;

 • włączyliśmy się w ewangelizację Włocławka (3 września 2017 r.);

 • obecnie prowadzimy zbiórkę darów żywnościowych w ramach jałmużny wielkopostnej.

  

          Nasza wspólnota nie jest samotną wyspą. Jesteśmy częścią ogólnoświatowego ruchu Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, który w czerwcu 2017 roku świętował w Rzymie z papieżem Franciszkiem pięćdziesięciolecie powstania. Pozostajemy w stałej łączności z podobnymi wspólnotami w całej diecezji, nad którymi pieczę sprawują koordynatorzy mianowani przez biskupa: ksiądz Krzysztof Antczak i Daria Małecka, koordynatorka świecka. Bierzemy udział w spotkaniach formacyjnych dla liderów i animatorów, w dniach skupienia, kursach, czuwaniach modlitewnych, diecezjalnych dniach wspólnoty (ostatnio w Koninie pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa) oraz weekendowych i wakacyjnych rekolekcjach. Uczestnicy spotkań wyjazdowych dzielą się nie tylko ich duchowymi owocami, ale także treściami merytorycznymi z osobami, które z różnych przyczyn nie mogą sobie pozwolić na częste wyjazdy.

         Na spotkaniach formacyjnych i modlitewnych zgłębiamy Pismo Święte, pracujemy z Katechizmem Kościoła Katolickiego i materiałami Odnowy oraz wspólnie uwielbiamy Boga modlitwą i śpiewem. Niekiedy gromadzimy się także przy ciastku albo grillu.

           Nasze spotkania nie mają charakteru sformalizowanego, można więc dołączyć w każdej chwili. Jesteśmy otwarci na osoby pragnące doświadczyć żywej obecności i bliskości Boga oraz wzrastać we wspólnocie. Mile widziane osoby uzdolnione muzycznie i wokalnie.

Zapraszamy każdą i każdego, w każdym wieku.    

bottom of page