top of page
RUCH EQUIPES NOTRE - DAME

          Equipes Notre – Dame powstały we Francji w 1938 roku z inicjatywy kilku małżeństw, które zwróciły się do księdza Henri Caffarela, by ukierunkował je w odkrywaniu bogactw Sakramentu Małżeństwa. Pierwsze spotkanie ekipy odbyło się w Paryżu 25 lutego 1939 roku. W dniu 8 grudnia 1947 roku została proklamowana Karta Equipes Notre – Dame, uznana za akt założycielski Ruchu. Dokument ukazuje zasadnicze cele, jakie stawiają sobie członkowie ekip: jest to pragnienie przeżywania swojego małżeństwa po chrześcijańsku i pogłębiania wiary z pomocą ekipy. W 1975 roku ruch Equipes Notre – Dame został uznany prze Stolicę Apostolską.

          W Polsce Ruch Equipes Notre – Dame działa od sierpnia 2001 roku. Obecnie gromadzi w swoich szeregach kilkaset małżeństw skupionych w kilkudziesięciu ekipach, tworząc strukturę organizacyjną Regionu, podzielonego na sektory.

        Ekipa tworzy się tam, gdzie kilka małżeństw pragnie pogłębienia daru Sakramentu Małżeństwa i chce skorzystać z drogi, jaką proponuje Equipes Notre – Dame. To w sercach małżonków musi zrodzić się pragnienie, aby „wypłynąć na głębię”. Gdy taka potrzeba zaistnieje, Ruch kieruje do nich Parę Pilotującą, której zadaniem jest przedstawienie im dokumentów i celu Ruchu oraz wprowadzenie małżonków w metody i system pracy w ekipach. Po określonym czasie małżonkowie wyrażają swą wolę pozostania w Ruchu lub rezygnacji z tej drogi.

          Ekipa podstawowa składa się z 4 – 7 małżeństw, które, przy wsparciu kapłana – doradcy duchowego, dążą do wypełnienia swego powołania – dążenia do świętości. Comiesięczne spotkania formacyjne służą wzajemnemu wspieraniu się na tej drodze oraz rozwijają i podtrzymują przyjaźń między nimi.

                                                                                                                                            M.S.

 

bottom of page